ΑΡΧΑΙΑ ΚΙΘΑΡΑ

Η κιθάρα είναι από τα πιο τελειοποιημένα όργανα της αρχαίας Ελλάδας. Χρησιμοποιείτο συνήθως από επαγγελματίες μουσικούς και λιγότερο από ερασιτέχνες.

Παιζόταν συνήθως με πλήκτρο από ξύλο ή ελεφαντόδοντο και είχε από τέσσερις έως δώδεκα χορδές. Ήταν όργανο κλειστού χώρου και συνήθως συνοδευόταν από τον κιθαριστήριο αυλό.

Ήταν το όργανο που χρησιμοποιούσαν συχνά σε εθνικούς αγώνες και διαγωνισμούς , αλλά και σε συμπόσια , γιορτές κ.τ.λ. .