ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους επισκευή όπως:

• Αλλαγή ή ρύθμιση καβαλάρη σε βιολιά, βιόλες, τσέλα, κοντραμπάσα, κλασικές κιθάρες.
• Αλλαγή ή ρύθμιση ψυχής
• Κολλήματα
• Γενική επισκευή (το όργανο ανοίγεται επισκευάζεται και συντηρείται εσωτερικά βελτιώνοντας τον ήχο του κ.α)
• Αλλαγή χορδών/Κούρδισμα
• Ρύθμιση ή Αλλαγή κλειδιών
• Αλλαγή τρίχας Α’ ποιότητας σε δοξάρια
• Πλάνισμα ταστιέρας
• Αλλαγή ταστιέρας
• Αλλαγή μπράτσου
• Μετατροπές
• Συντηρήσεις
• Καθαρισμός/Γυάλισμα
• Εκτιμήσεις
• Set up